Några tankar kring Service och underhåll av inombordsmotorer.

Det bästa för att vara säker att man utför service på ett rätt och driftsäkert sätt är att följa motortillverkarnas serviceprotokoll för motorn. Det är hur som helst tillverkaren som ritat och konstruerat motorn och under den processen räknat på livscykel för delar mm. Det som många kan tycka är att man kör så lite med sin fritidsbåt så man genar och hoppar över service vilket kan ge förödandes konsekvenser över tid. Det kan mycket väl fungera att inte byta olja, filter, impeller varje år utan man byter var 3 eller 4e år men år 10 eller 15 när man hoppat över ett 10tal service tillfällen för att spara pengar så kan andra följdfel uppstå. Och här finns hos vissa människor en djupt rotad idé om att man inte behöver/skall byta Impeller varje år eller på ett förutsatt antal timmar. Vi har träffat åtskilliga ”förståsigpåare” eller som vi säger ”Tyckniker” som anser och tycker sig veta mera och bättre än alla maskintillverkare och servicetekniker i hela världen. En sak vi kan börja med är att en impeller i en utombordare kontra en inombordare är av olika utseende och lever helt olika liv. Utombordarens impeller har oftast längre smalare vingar samt den sitter alltid monterad under vattenytan så den har alltid fri tillgång till vatten..!! Impellern i en inombordare skall i princip alltid suga in vattnet till pumphuset och även emellanåt lyfta upp vattnet till pumphuset genom det undertryck som uppstår på sugsidan, och sedan skall den pumpa ut det via trycksidan och genom värmeväxlarna mm. Impellern är konstruerad för detta så det är rätt och riktigt, men den arbetar och lever ett hårdare liv än sina kompisar i utombordarriggen. När båten sedan ligger på land under vintersäsongen så sitter Impellern ihoptryckt i sitt pumphus och här börjar nedbrytningen av gummit oavsett kvalité eller modell och gummit får ett minne att den skall vara hopklämd och börjar antaga denna formen och hårdna med tiden. Dock så ser olika modeller olika ut och det finns dom som har levt många säsonger…men fortsätt läsa nedan.

Vi har träffat åtskilliga kunder som säger att jag tar ut min Impeller på hösten och låter den ligga och sträcka ut sig under vintern och så kontrollerar dom den på våren och ser man inga tendenser till sprickor eller annat så låter man den gå en säsong till, detta är då upp till ägaren att göra denna bedömning och inget som vi på impeller.se förespråkar. Men en sak som vi absolut håller med om är att kontrollera skicket på impellern, finns några skador? Om ja, var kommer dom ifrån? Lär känna din sjövattenpump och följ hur den mår varje år. Har man börjat får kavitationsskador på insidan locket så kan det vara av stor vikt att kontrollera skicket på kammen samt slitbrickan innanför Impellern. Lock, Slitbricka och Kam är slitdelar som bör bytas när dom börjar bli slitna och t.ex kammarna kanske börjar bli lite vassa och då kan det börja bli revor i impellervingarna och detta äter jättefort upp en ny impeller.

Men jag kör så lite och Impeller är så dyr i förhållande hur lite jag kör brukar vi få höra, det kan vi absolut förstå men som vi skrev i början på texten så kan bristen på underhåll kosta mera än besparingen efter ett antal år. Om Impellern eller någon slitdel går sönder under säsongen så kan det bli dyra reparationer av motorn eller till och med totalhaverier för att motorn går sönder i det sämsta tänkbara av väder på det mest utsatta stället efter kusten och då är frågan om det var värt dom hundringarna den kostar? Finns mycket man kan spara in pengar på men just underhåll av en Impeller kan kosta människoliv, detta låter väl befängt men tänk ett varv till vad händer om motorn stannar på fel ställe?

Lär känna din sjövattenpump för den är en av dom viktigaste komponenterna för att motorn skall fungera klanderfritt och säkert. Den är ganska ointressant där den sitter i det tysta men den är livsviktig för er säkerhet för såväl båten som för livet på havet i övrigt.

Impeller.se Crew